Θυρεοειδεκτομή

Ολική Θυρεοειδεκτομή - Λοβεκτομή 

Κεντρικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Πλάγιος Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Παραθυρεοειδεκτομή

Αμφοτερόπλευρη Διερεύνηση Τραχήλου

Ελάχιστα Επεμβατική Παραθυρεοειδεκτομή

Ενδοσκοπική Παραθυρεοειδεκτομή

Επινεφριδεκτομή

Ανοιχτή Επινεφριδεκτομή για κακοήθεια 

Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

Οπισθοπεριτοναιοσκοπική Επινεφριδεκτομή

Πάγκρεας

Εκπυρήνιση ινσουλινώματος 

Ανοιχτή χειρουργική παγκρέατος

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές